Història de la Sala


1942 - 1965

Cornet
En començar la temporada 1942-1943, obre les portes per primera vegada al públic barceloní el Salón de Arte Rovira —ben aviat va passar a anomenar-se Sala Rovira—, a la Rambla de Catalunya 62, dedicat a l’exposició i venda d’art. L’establiment gaudeix d’una tradició a la zona, ja que els seus orígens es troben a la impremta i la papereria que el seu fundador, Segimon Rovira i Bori, instal·là l’any 1927 al mateix immoble. En el transcurs de les dues primeres temporades de l’activitat expositiva, Xifré Morros actuarà com a assessor artístic de Segimon Rovira.
L’activitat de la Sala Rovira, iniciada amb la presentació d’una mostra de dibuixos d’Isidre Nonell, es concentrà al llarg dels anys en dues etapes. La primera anirà de l’any 1942 al 1965, un període en què, a més de l’exposició ja esmentada de Nonell, assoliran un gran ressò les de Ricard Opisso, Lola Anglada i Emili Grau Sala, el qual triomfarà plenament a la tardor del 1955 amb la mostra “París 1955”. Durant tota aquesta etapa i fins als anys cinquanta, les aquarel·les tindran un paper particularment destacat dins el conjunt de les exposicions realitzades per la sala (Ceferí Olivé, Frederic Lloveras, Ramon Reig, etc.).1965 - 1980

Cornet
En la segona etapa, del 1965 al 1980, coincidint amb la gestió del seu fill Antoni Rovira i Juyol i ajudat per Antoni Badrinas, les exposicions s’orientaran especialment cap al dibuix, un apartat al qual la galeria dedicarà una atenció primordial.
Dins aquest període, la sala farà dues exposicions a l’any centrades en artistes del primer quart de segle —entre les quals destacaran les dedicades a Lluís Bagaria, Xavier Gosé, Ismael Smith, Torné-Esquius, Junceda, Llaverias i Cornet—, que es compaginaran amb altres de dibuixants d’etapes més recents. El 1970, la Sala Rovira realitzarà una exposició d’homenatge a Antoni Badrinas i Escudé, que havia mort el 1969.
1980 - ACTUALITAT

Tatiana
Des de l’any 1980, Segimon Rovira i Cambra, fill d’Antoni i nét del fundador s’ha fet càrrec de la Sala, tot seguint la línia ja marcada pels seus antecessors, dóna a conèixer il·lustradors actuals, relacionats amb llibres infantils i juvenils, diaris, revistes: Cesc, Carme Solé Vendrell, Joma, Fina Rifà, Francesc Rovira, Jesús Gabán, Cristina Losantos, Jordi Vila Delclòs, Montse Tobella, Maria Espluga.
El novembre de 1992 destaquem la commemoració del 50è aniversari de la Sala Rovira amb tres exposicions monogràfiques, de les tres etapes transcorregudes. Amb la col·laboració inestimable de crítics i coneixedors del món de l’art que ens han acompanyat: Josep M. Cadena, Francesc Miralles, Daniel Giralt Miracle, Josep M. Ainaud, Rafael Manzano i Claudi Puchades.